<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjertecafé og Generalforsamling

Hjertecafeen har 3 temaer:

 1. Hjertecafe hvor Center for Sundhed vil fortælle om Kommunes tilbud til borgere med hjertesygdom og andre kroniske sygdomme.
 2. Frivilligkonsulent i Hjerteforeningen, Charlotte Enghusen Andersen, informerer om Hjerteforeningen.
 3. Generalforsamling i henhold til vedtægterne med følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens fremlæggelse af regnskab til orientering
  4. Behandling af indkommende forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Hjerteforeningen
  6. Eventuelt

Vi håber på stort fremmøde. Hjerteforeningen byder på vand, frugt og kaffe/småkager

Praktiske oplysninger

Sted
Slagelse Bibliotek, Store mødesal, Stenstuegade 3, 4200 Slagelse